MỠ BÔI TRƠN THỰC PHẨM – ROCOL FOODLUBE UNIVERSAL 2

  • Trạng thái: mỡ bôi trơn
  • Màu sắc: trắng
  • Nhiệt độ làm việc: -50°C đến 160°C
  • Độ nhớt: 8cSt (100°C), 47cst (40°C)
  • Tải trọng: 620kg
  • Chứng nhận: NSF H1
0963 862 156

Contact to us