DẦU BÔI TRƠN THỰC PHẨM – ROCOL FOODLUBE HI TORQUE

  • Trạng thái: dầu bôi trơn
  • Màu sắc: vàng
  • Nhiệt độ làm việc: -20°C đến 150°C
  • Chứng nhận: NSF H1
0963 862 156

Contact to us