DẦU BÔI TRƠN THỰC PHẨM – ROCOL PUROL FLUID

  • Trạng thái: dầu bôi trơn
  • Màu sắc: trắng
  • Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 110°C
  • Độ nhớt: 22cSt 
  • Chứng nhận: NSF H1, 3H
0963 862 156

Contact to us