DẦU BÔI TRƠN THỰC PHẨM – FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

  • Trạng thái: dầu bôi trơn dạng quết
  • Màu sắc: vàng
  • Nhiệt độ làm việc: -20°C đến 150°C
  • Độ nhớt: 220cSt 
  • Tải trọng: 180kg
  • Chứng nhận: NSF H1, FDA,…
0963 862 156

Contact to us