DẦU BÔI TRƠN THỰC PHẨM ROCOL – FOODLUBE CHAIN SPRAY

  • Trạng thái: dầu bôi trơn dạng xịt
  • Màu sắc: vàng
  • Nhiệt độ làm việc: -20°C đến 150°C
  • Độ nhớt: 150cSt 
  • Chứng nhận: NSF H1, FDA,…
0963 862 156

Contact to us