GIOĂNG ĐỆM SILICONE – RON SILICONE

  • Gioăng đệm silicone
  • Gioăng chịu được nhiệt độ cao
  • Ứng dụng: ron đệm, gioăng đệm cho tủ sấy, nồi hấp, nồi hơi.
0963 862 156

Contact to us