GIOĂNG SILICONE CHỮ E CHO TỦ SẤY, NỒI CƠM

  • Gioăng silicone chữ E
  • Gioăng chịu nhiệt độ cao
  • Ứng dụng: ron đệm, gioăng đệm cho tủ sấy, nồi hấp, nồi hơi.
0963 862 156

Contact to us