GIOĂNG EPDM CHỊU HÓA CHẤT

  • Gioăng đệm EPDM
  • Gioăng chịu được điều kiện môi trường bên ngoài
  • Ứng dụng: ron đệm, gioăng đệm cho các chi tiết máy móc.
0963 862 156

Contact to us