Tygon S3™ B-44-4X IB

  • Không chứa BPA hoặc phthalates
  • Áp lực chịu được gấp 4 lần so với ống thường
  • Nhiệt độ tối đa là 74oC
  • Màu sắc: trong suốt
  • Trơn, không có vết xước chứa các phần tử tạp nhiễm
  • Trong suốt, nhìn xuyên thấu chất lỏng bên trong
  • Dễ dàng các nối với ReSeal® Sanitary Fittings
0963 862 156

Contact to us