Tygon® 3370 I.B

  • Bề mặt trong trơn nhẵn hạn chế các chất tạp nhiễm
  • Công nghệ lưu hóa bạch kim hạn chế tạp nhiễm chất lỏng
  • Bện chịu lực đảm bảo làm việc ở áp suất cao
  • Thực hiện CIP, SIP, tiệt trùng nhiều lần
  • Nhiệt dộ vận hành: : -80oC đến 160oC
0963 862 156

Contact to us