MÁY TẠO NITO OMEGA AIR – THIẾT BỊ TẠO NITO

  • Máy tạo Nito Omega Air
  • Kết hợp máy sấy lạnh + máy sấy hấp phụ
  • Áp suất khí nén: 6-10 bar
  • Nhiệt độ từ 5 – 35°C
  • Độ dew point < -40°C
  • Lưu lượng dòng chảy: 3 – 44,25 Nm3/h
0963 862 156

Contact to us