BỘ TÁCH NƯỚC LY TÂM – DÒNG CKL-B

  • Thiết bị tách nước ly tâm
  • Áp lực làm việc: 16bar
  • Vận tốc dòng chảy: 60 – 2160 Nm3/h
  • Kết nối: 3/8″ – 3″
  • Nhiệt độ làm việc: 1,5 – 65°C
  • Màu sắc: RAL 9005
0963 862 156

Contact to us