VAN BẪY HƠI NƯỚC STEAM STRAP VENTURI

  • Van bẫy hơi nước steam trap venturi
  • Ứng dụng tách nước ngưng không tổn thất nhiệt
  • Các bộ phận được tích hợp với venturi có thể tháo rời
  • Bảo hành: 20 năm
0963 862 156

Contact to us