VALVE ĐÓNG MỞ DÒNG INOXPA – DÒNG N

  • Valve đóng mở Inoxpa – dòng N
  • Kích thước: DN25 – DN100
  • Nhiệt độ: -10ºC đến +121ºC (có thể lên tới 140ºC trong 30 phút)
  • Áp lực tối đa: 10 bar
  • Áp lực tối thiểu: chân không
  • Áp lực khí nén: 6-8bar
0963 862 156

Contact to us