VALVE BƯỚM VI SINH INOXPA ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

  • Valve bướm vi sinh Inoxpa – 4800
  • Kích thước: DN10 – DN200
  • Nhiệt độ: -10ºC đến +120ºC (có thể lên tới 140ºC trong 30 phút)
  • Áp lực tối đa: 10 bar
  • Dạng điều khiển bằng tay
0963 862 156

Contact to us