Tygon S3™ E-LFL

  • Không chứa BPA hoặc phthalates
  • Kéo dài tuổi thọ, giảm thời gian xử lí lỗi bơm
  • Khả năng kháng nhiều dòng hóa chất
  • Khó bị làm nát – được tin cậy vào nhiều ứng dụng vận chuyển chất lỏng
  • Nhiệt độ vận hành: -55oC đến 74oC
  • Màu sắc: trong suốt
0963 862 156

Contact to us