Tygon S3™ B-44-3

  • Không chứa BPA hoặc phthalates
  • Trong suốt như thủy tinh, dễ dàng quan sát dòng chất lỏng
  • Nhẹ, đàn hồi, lắp đặt nhanh chóng
  • Nhiệt độ vận hành: -62°C đến 260°C
  • Màu sắc: trong suốt
  • Khả năng kháng nhiều dòng hóa chất
  • Không thấm ướt, dễ dàng vệ sinh và hoàn toàn thoát không đọng nước
0963 862 156

Contact to us