TẤM SILICONE DẪN ĐIỆN, TẢI TĨNH ĐIỆN

  • Vật liệu: silicone
  • Nhiệt độ vận hành: -50oC đến 240oC
  • Độ cứng: 75° Shore A
  • Độ dày: 0.2 – 3mm
  • Màu: đen
0963 862 156

Contact to us