TẤM SILICON THỰC PHẨM EVOVN SHEET SIL

  • Tấm silicon đạt chuẩn an toàn VSTP
  • Nhiệt độ làm việc: -60°C đến +180°C
  • Độ dày: 1.5 – 5mm
  • Độ cứng: 60Shore A
0963 862 156

Contact to us