TẤM CAO SU THỰC PHẨM EPDM

  • Nguyên liệu EPDM rất mềm, liên kết sunphur
  • Độ kéo dãn cao
  • Không có nitrosamine
  • Không chứa PAK theo chỉ thị  Directives 2005/69/EG
0963 862 156

Contact to us