TẤM CAO SU CHỊU HÓA CHẤT – FKM SỢI BỆN

  • Vật liệu: FKM, 66% Fluorine
  • Nhiệt độ vận hành: -15oC đến 204oC
  • Độ bền nén: > 7Mpa
  • Độ cứng: 75 Shore A
  • Độ kéo đứt: > 175%
  • Màu: đen
0963 862 156

Contact to us