SIGHT GLASS INOXPA

  • Sight glass Inoxpa
  • Thích hợp ở những vị trí cần quan sát lưu lượng, màu sắc, trạng thái của dòng chảy.
  • Cấu tạo ở ống thủy tinh và thép không gỉ. Đảm bảo tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm, dược phẩm.
0963 862 156

Contact to us