ỐNG TEFLON TRƠN CHỊU ÁP LỰC

  • Ống teflon chịu áp lực cao
  • Vật liệu: teflon PFA trong suốt
  • Kháng hóa chất tuyệt vời
0963 862 156

Contact to us