ỐNG TEFLON BỆN THÉP THỰC PHẨM CHỊU ÁP LỰC

  • Ống teflon chịu áp lực cao
  • Cấu tạo gồm 3 lớp: gia cố bởi thép AISI và silicone
  • Kháng hóa chất tuyệt vời
0963 862 156

Contact to us