ỐNG SILICONE CHỊU NHIỆT J 4-3

  • Ống silicone chịu nhiệt dẫn thực phẩm
  • Bề mặt trong nhẵn
  • Đặc tính dòng chảy tốt
  • Chịu được áp suất và chân không
  • Khá nhiệt độ cao và kháng lạnh
  • Ngọn lửa chậm theo UL94-V0
  • Tẩy bụi trong phòng sạch
0963 862 156

Contact to us