Ống nhựa dẫn hóa chất – Versilon 2001

  • Ống nhựa dẫn hóa chất tuyệt vời
  • Ống mềm dẻo, không chứa tập chất gây nhiễm chất lỏng bên trong
  • Kéo dài tuổi thọ khi xài bơm nhu động
  • Kháng nhiều loại hóa chất
  • Khoảng nhiệt độ hoạt động -77°C đến 57°C
  • Dễ dàng quan sát dòng chảy bên trong

 

0963 862 156

Contact to us