ỐNG MFA DƯỢC PHẨM PHARMAFLON, MTG

  • Đạt chuẩn USP Class VI của Dược phẩm
  • Nhiệt độ làm việc: -50°C đến +170°C
  • Có thể tiệt trùng ở 130°C trong 30 phút
  • Áp suất làm việc: 10bar
0963 862 156

Contact to us