ỐNG EVOVN PHARMA FR SIL – ỐNG SILICONE CHỊU ÁP

  • Cấu trúc: silicone – vải bện
  • Ống silicone dược phẩm chịu áp cao, chịu nhiệt cao
  • Nhiệt độ làm việc: -60°C đến +180°C
  • Độ dài: 4m hoặc sản xuất theo yêu cầu.
0963 862 156

Contact to us