Ống cho bơm nhu động Tygon 3350

  • Ống cho bơm nhu động
  • Đạt chuẩn Dược phẩm
  • Bề mặt bên trong phẳng
  • Hoàn toàn thuận tiện tiệt tiệt trùng và vệ sinh (bằng cách hấp tiệt trùng, UV, khí ethylen oxydine)
  • Không mùi vị, không độc hại
  • Nhiệt độ vận hành -80°C đến 204°C
  • Màu sắc: trong
  • Ứng dụng bơm nhu động
0963 862 156

Contact to us