MÀNG MODULE NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VAC-SIL LAMIN8

  • Tấm module năng lượng mặt trời
  • Nhiệt độ vận hành: đến 150oC
  • Độ dày: 3.8mm
  • Màu sắc: xanh/đen
0963 862 156

Contact to us