KHỚP NỐI PP DẠNG CO 90° – KẾT NỐI ỐNG CHO BƠM NHU ĐỘNG

  • Khớp nối PP dạng co 90°
  • Màu sắc: trong suốt
  • Thích hợp cho ống có đường kính trong từ 1-9.5mm
  • Có 2 loại: cùng đường kính và khác đường kính
0963 862 156

Contact to us