KHỚP NỐI DIN ĐẦU ĐỰC – DẠNG ĐUÔI CHUỘT

  • Khớp nối DIN đầu đực
  • Vật liệu: 316L
  • Ứng dụng: kết nối đầu máy, ống mềm
  • Phụ kiện ống mềm
  • Đạt tiêu chuẩn vi sinh thực phẩm
0963 862 156

Contact to us